Make your own free website on Tripod.com

HASARTEPE

KOCAOMER

HASARTEPE
KOCAOMER
KINIK HIKAYELERI

 

KOCAÖMER  KÖYÜ

Kocaömer köyü karaderenin kenarından başlayarak yamaçlara doğru yayılmıştır.Köyün bugünkü yerleşim alanının biraz üstüne çıkıldığı zaman antik bir yerleşim yeri karşımıza çıkar,bu yer hakkında çok fazla bilgi elde mevcut olmamakla birlikte daha öncede bahsettiğimiz gibi bu yerde çok geniş bir alanı kaplayan yerleşim yeri bulunmaktadır.Tepenin eteklerinde karışık taşlarla örülmüş surlar yıkılmış kaybolmuş olsa da,temelleri durmaktadır.Tepenin aşağısındaki sunak`tan koparılıp getirilen parçalar tepedeki çeşmenin temelleri içerisinde durmaktadır.Çeşmeden Kocaömer`e doğru yüz-yüzelli metre ileride düzlük alanda bir çok bina temeli karşımıza çıkar.

Gambrion’a ait bir çok bilgiyi eski yunan yazıtlarından almaktayız.Kentten bu güne çok fazla bir unsur kalmamış olması 17 depremine bağlıdır.Eski yazıtlarda Gambrion kenti yanında varolduğundan  bahsedilen Sondaina diğer adıyla Gandeia kenti bu gün Kocaömer köyü üzerindeki yamaçlarda kurulmuş olmalıdır.Gambrion’a en yakın kalıntı bulunan yer Kocaömer köyündedir.Gambrion kenti ile aynı dönemlerde kurulduğunu varsaydığımız Gandeia kenti ile ilgili olarak pek fazla bilgi yoktur.Kocaömer köyü üzerindeki yamaçlarda ormanlık arazide bulunan kalıntılar Gandeia kentine ait olduğu varsayılırsa Gambrion ve Gandeia kentleri birbirlerine akraba olmalılardır.Kocaömer köyünün üzerindeki tepeler incelendiğinde çok geniş bir alana yayılmış bina temelleri göze çarpar.Kyzikos sikkeleri bu bölgede bol miktarda bulunmaktadır.Kentler arasındaki ilişkileri anlamamızı kolaylaştıran en önemli bulgular sikkelerdir.Sikkeler ticaret sayesinde el değiştirerek farklı şehirlere ulaşmışlardır.Kyzikos sikkelerinin özellikle Kocaömer köyünün yamaçlarında bulunması burada bir kentin varlığını kuvvetlendirmektedir.Kyzikos kenti ile burada bulunduğunu varsaydığımız  Gandeia kenti arasındaki ilişkilerin boyutları hakkında bir bilgimiz bulunmuyor.

                                                                                     GÜRCAN İMERT

Resimleri büyük görmek için üzerine tıklayınız

kocaomerkoyu1.jpg
KOCAÖMER KÖYÜ

kocaomer.jpg

komersudegirmeni1.jpg
KOCAÖMER KÖYÜ SU DEGiRMENi

kocaomergol.jpg

kinikovasi.jpg
DUT VE SU

komersudegirmeni.jpg
KOCAÖMER KÖYÜ SU DEGiRMENi

sudegirmeni.jpg
KOCAÖMER KÖYÜ SU DEGiRMENi

kocaomeryasliadam.jpg
MUTLAKA GEZiLMESi GEREKEN YER

yasliadam1.jpg
76 yasindaki coban Hasan Cicek in evi

 

Bilge Umar, “Türkiye’deki Tarihsel Adlar” adlı eserinde Gandeia kenti için şunları belirtmiştir;

                 Bizans İmparatorluğunun son yüzyıllarına ait piskoposluk listelerinde anılan,Soma dolaylarında bir kent.Adının bir biçimi de Gaudeia idi.Adı tanrı SANDA ile bağlantılı olan Sandaina kenti de bu yakınlarda olduğuna göre Gandeia adının aslı yine aynı tanrının adının bir çeşitlemesi olan KANDA dan üretilmiştir.”Kanda Yurdu” anlamındadır.Kastedilen kent Gambrion ile birlikte kurulmuş başka bir kentçik olabilir.

Bu açıklamalardan yola çıkarak şunları söyleyebiliriz.Eski bir yazıtta adı geçen Gandeia kenti ile Gambrion kenti birbirine çok yakın kurulmuş olan iki kentti.Kentlerin adları Tanrı Kanda’dan isim bulmuş ve iki kentin bulunduğu bölgeye Tanrı Kanda’ya inanların yaşadığı yer anlamına gelen “Kanda Yurdu” denilmiştir.Kocaömer köyü üzerindeki yamaçlarda bulunan kalıntılar burada bir kentin varlığını destekler niteliktedir.

 

tapinak.jpg

 
FOTOĞRAFLAR : Gürcan İMERT

ascicek.jpg
A&S  ÇİÇEKÇİLİK
Süleyman KURTULMUŞ
Buket,Arajman,Çelenk Hediyelik Eşya
Adres:
13 Eylül Cd. Açık Pazar Yeri
KINIK /İZMİR
Tel: (0.232) 687 29 08