Make your own free website on Tripod.com

GAMBRION

GAMBRION
POYRACIK KASABASI
FOTOGRAFLAR
E-MAIL

ataturk1.jpg

egypbar010.gif

GAMBRİON-GAMBREİON-GAMBRİUM

      Bergama daha küçük bir köy iken Gambrion gelişmiş bir şehir görünümündeydi.Gambrion kelime kökeni olarak gambros’tan gelmektedir.Gambros kök olarak damat-eion ise yeri eki anlamını taşımaktadır.Bilge Umar,Gambrion ismini bu şekilde açıklarken, Xenophon açıklamasını Helenceye dayandırmaktadır.Şu bir gerçektir ki Xenophon’un anlattığı dönemde (M.Ö.400) burası Helenleşmemişti.Bu adın gerçekte Helen kökenli olmadığını Bürchner de vurgulamıştır.Gambrion kentini Plinius Cambre olak vurgular.Aslı belkide Kandra yani Kand (a)-(u)ra,Yüce Kanda idi.Bu kentin yanında Sondaina yani (Gandeina)kenti bulunduğu söylenir.Gambrion sikkeleri incelendiğinde arka yüzde bulunan güneş tanrısı betimindeki yıldızın 12 oku içinde  oklar arasında G-A-M harfleri bulunmaktadır.12 ok,AİOLİS (Eolya) halkının yaşadığı 12 kentin yerlerini temsil etmekteydi.             Buşehirler;Aigiroessa,Killa,Notion,Smyrna,Pitana,Gryneion,Myrina,Aigai,Temnos, Neonteikhos,Larissa ve Kyme’dir. Gambrion şu anki bilgiler ışığında sadece Poyracık kasabası sınırları olarak düşünülmektedir.Gambrion gibi bir krallığın sınırlı bir alanda yerleştiğini düşünmek yanlıştır.Gonglyus’un Krallığı iki kardeş arasında paylaşıldığında Bergama Gambrion’un küçük bir köyü durumundaydı. Gambrion’un ilk araştırılması 1887 yılında Arkeolog A. Conze tarafından yüzeysel olarak yapılmıştır.  Gambrion’un şehir sınırları düşünülenin aksine çok geniş bir alana yayılmıştır.eski yazıtlardan anlaşıldığı üzere Gambrion’da Thesmophorion ve Lokhia artemis adına kurulan iki  tapınak vardır.

faceof.jpg

GAMBRİON TARİHİ

 

            M.Ö.IV. Yüzyılda Eratrai Tiranı Gongylos dört büyük şehirden oluşan bir krallığı kurmuştu.Tiran Gongylos çok güçlü,akıllı bir yönetici ve komutandı.Kurduğu krallığın sınırlarını korumak ve genişletmek için önce çok güçlü bir deniz donanma gücü oluşturdu daha sonra doğudaki sınırlarını güvence altına almak için Pers kralının sülalesinden bir kadınla evlendi.Bu evlilikten Gorgion ve Gongylus adında iki erkek çocuğu oldu.Gongylos’un krallığı dört şehirden oluşuyordu,bu şehirler şunlardı;Myrina,Gryneum,Gambreum,Palae-Gambreum.

Gongylus ölürken krallığını iki oğlu arasında paylaştırdı.Gongylos’un oğullarından Gongylus,Myrina ve Gryneum’u aldı.Gongylos’un küçük oğlu Gorgion ise Gambreum ve Palae-Gambreum’u aldı.

            Xenophon,Anabasis adlı yapıtında Onbinlerin Dönüşü’nü anlatırken şunları açıklamıştır;

            Eratrai Tiranı Gongylos’un eşi,Pers valisi Kyros’a son derece bağlı ve o soydan geldiği için Kyros’a karşı her türlü ayaklanmanın,saldırının ve isyanın karşısında duruyordu.Batı Anadolu’da Pers Prensi ve yöre valisi genç Kyros,ağabeyi Pers Kralı II.Artaxerxes’e karşı ayaklanınca yöremiz halkından büyük destek gördü,fakat yenildi.Pers Kralına karşı Kyros’un ayaklanmasına karşı duranlardan biriside Bergama ovasında iki kulesi olan çiftlik sahibi Asidates’ti.Gongylos’un eşi, Kyros’a onbinlik askeri kuvvetiyle yardıma gelen Xenophon’u Asidates’in üzerine kışkırttı.Asidates’in çiftliği sekiz sıra tuğla kalınlığında surlarla korunuyordu.Çiftliğin iki büyük kulesi bulunuyordu,Gongylos’un hanımı bir plan yaptı;Xenophon otuz adamını alarak çiftliğe gece gizlice girecekti.Gongylos’un hanımı Asidates’in çiftliğindeki bazı adamlara rüşvet vererek Xenophon’un çiftliğe girişini sağlayacaklardı.Asidates kendisine ihanet edenleri hemen buldu ve idam ettirdi,plan başarısız olmuştu.Çiftliğe yapılan ani baskın Asidates tarafından geri püskürtüldü.Ertesi gece yeni bir plan yapıldı,güçlü savunma karşısında geri çekilmek zorunda kalan Xenophon yeni planı uygulamaya koyuldu.Plana göre çitliğin iki kulesinin bir tanesinin altında bir kuyu bulunuyordu bu kuyunun yanından sekiz sıra büyük tuğlalardan yapılmış duvara delik açılarak oradan içeriye girilecek ve çiftlik alınacaktı.Plan uygulamaya konuldu ve bütün gece büyük uğraşlardan sonra duvarın altına bir tünel açılarak içeriye girildi.Asidates’e yardıma koşan Apollonia,Parthenion ve Komania’dan oluşturulan sekizyüz kişilik kuvvet,Xenophon’a destek veren Gambrion,Halisarna ve Teuthrania güçleri tarafından engellendi.Xenophon Asidates’in çiftliğini yağmaladı ve Asidates’in eşini ve çocuklarını esir aldı.Xenophon daha sonra Thibron ile birleşerek tüm Bakırçay ovasına ve burada bulunan şehirlere sahip oldu.

 

                                                                                         Gürcan İMERT

GAMBRİON SİKKELERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ RESME TIKLAYINIZ

123.jpg

ascicek.jpg
A&S ÇİÇEKÇİLİK
Süleyman KURTULMUŞ
Buket,Arajman,Çelenk,Hediyelik Eşya
Adres:
13 Eylül Cd. Açık Pazar Yeri
Kınık / İZMİR
Tel: (0.232) 687 29 08

x.jpg