Make your own free website on Tripod.com

KINIK HAKKINDA

SANAYI VE TICARET

KINIK HAKKINDA
ILCE COGRAFYASI
RAKAMLARLA KINIK
TARIM VE HAYVANCILIK
SANAYI VE TICARET
KINIK TARIHI
KINIK RESIMLERI
KINIK EVLERI
OKULLARIMIZ

SANAYİ VE TİCARET

 

Kınık Vergi Dairesine kayıtlı mükellef sayısı 2001 yılı sonu itibariyle 1.248 olup, vergi dairesi mükelleflerin dağılımı ise; 602 gerçek usulde, 587 basit usulde, 59 kurumlar vergisi mükellefidir. İlçenin 2001 yılında genel tahakkuk 3.362.236.770.000.-TL, genel tahsilat 2.292.847.430.000.-TL'dir. Vergi tahakkuku dağılımı: gerçek usul 220 Milyar, kurumlar vergisi 30 Milyar TL, KDV vergisi 341 Milyar TL, basit usulde ticari kazanç 46 Milyar TL, stopajlar 1.369 Milyar TL, diğer vergiler 1.353 Milyar TL'dir. 2001 yılı tahsilatın tahakkuka olan oranı % 68'dır. 2000 yılına göre vergi gelirlerindeki tahakkuk artış oranı % 71 tahsilat artış oranı ise % 67'dır

 

Kınık ilçesinden odamıza 126 kayıtlı üye bulunmaktadır. Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin 1.250 kayıtlı üyesi bulunmaktadır. 650 üyesi faaldir. Toplam 3 Tarım Kredi Kooperatifine kayıtlı üye sayısı 2.182 olup bunların da 1.620 tanesi faaldir. Tariş Pamuk Tarım Satış Kooperatifi üye sayısı ise 1.650'dir.

 

Kınık Organize Sanayi Bölgesi, Kocaömerli Köyü Taşağıl mevkii, Soma çıkışında ilçe merkezine 3 km mesafede 788.547 m 2 yer, İl Özel İdaresi tarafından alınarak parselasyonu yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgesi içinde 224.825 m 2 alan yol ve yeşil alan olarak ayrılıp, kalan kısım 41 sanayi, 1 arıtma, 1 akaryakıt, eğitim, sosyal ve ticari tesisler olarak şekillendirilip tamamının satışı yapılmıştır.

 

Alt yapı çalışmaları için 04.02.1997 tarihinde ihale edilen elektrifikasyon işlemleri tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. İçme ve kullanma suyu ile kanalizasyon ve yolların düzenlenmesi işleri için Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nce etüt ve proje çalışmaları yapılmış, çalışmalar devam etmektedir. Bölgede kurulacak fabrikalar tekstil, ambalaj, gıda alanında faaliyet gösterecektir.

 

Genellikle tarıma dayalı olan sanayi tesisi olarak ilçede günlük 3000 ton kapasiteli, modern teknolojiye sahip, ihracata yönelik çalışan 5 salça fabrikası, 12.880 ton günlük kapasite ile 4 çırçır fabrikası, yıllık 290 ton kapasite ile 3 zeytin yağı işletmesi, yıllık 180 ton kapasite ile 1 adet mandıra bulunmaktadır.

 

İzmir İl Özel İdaresi, Kınık-Poyracık-Yayakent Belediyeleri ve Kınık Köylerine Hizmet Götürme Birliği'nce kurulan Kınık Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş. (tuğla - kiremit fabrikası) ekonomik zorluklar nedeniyle özel sektöre satılmıştır fakat çalıştırılmamaktadır.

 

Kınık Belediye öncülüğünde 104 dükkanı içeren ikinci sanayi sitesi kurma çalışmaları ise devam etmekte olup dükkanların kaba inşaatları tamamlanma aşamasındadır. Küçük sanayi sitesinin bir an evvel bitirilmesi küçük çapta ve dağınık halde bulunan sanayi esnafının bir araya toplanmasını sağlayacaktır. Kurulacak bu küçük sanayi sitesi kurulmakta olan organize sanayi bölgesinin devamı olma avantajına da sahiptir.

 

İlçe hudutları içinde Poyracık Kasabasında kurulu bulunan Öztüre Kireççilik A. Ş. ülkemizin en modern tesislerinden biri olup 2001 yılında 105.625 ton kireç, 223.281 ton fırın taşı, Türkiye genelinde satışını ( 5.066 Trilyon TL ) ve dağıtımı yapmıştır. İşletmede 45 kişi çalışmakta olup, işletmenin bölge ekonomisine katkısı 700 milyar TL civarındadır.

 

Ayrıca ilçede kurulu bulunan Kınık Özgür Akü Sanayi Limited Şirketi'nde 2001 yılında 10.000 adet akü imal edilmektedir. Şirket halen iç piyasaya çalışmaktadır, ileriki dönemlerde dış piyasa da mal verecektir. İşletmelerde 10 işçi istihdam edilmekte olup, bu iş kolunun bölgeye katkısı 50 Milyar TL civarındadır.

x.jpg