Make your own free website on Tripod.com

KINIK HAKKINDA

TARIM VE HAYVANCILIK

KINIK HAKKINDA
ILCE COGRAFYASI
RAKAMLARLA KINIK
TARIM VE HAYVANCILIK
SANAYI VE TICARET
KINIK TARIHI
KINIK RESIMLERI
KINIK EVLERI
OKULLARIMIZ

TARIM VE HAYVANCILIK

 

Kınık ilçesinin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. Nüfusunun % 57'si köylerde yaşayan Kınık'ta ekonomik uğraşlar tarım, hayvancılık ve ormancılıkta yoğunlaşmaktadır. Toplam nüfusun % 69'u tarım sektöründe çalışmaktadır. İlçenin toplam tarım arazisi 12.877 hektar olup bunun 10.600 hektarı ( % 82'si) tarla, 1.518 hektarı ( % 12'si) sebze arazisi, 94 hektarı (%0.7'si) meyve, 7 hektarı ( %0.3'ü) bağ arazisi ve 657 hektarı da (%5'i) zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Orman varlığı açısından Karaburun'dan sonra Urla ile birlikte İzmir hinterlandı içinde ikinci sıradadır. İlçe topraklarının % 66'sı orman ve fundalıktır.

 

Toplam tarım arazisinin 7.130 hektarı (% 56'sı) sulamaya elverişli olup 5.747 hektarında ( % 44'ünde) ise kuru tarım yapılmaktadır. Bu sulanabilirlik yüzdesi ile sulu tarımda İzmir ilinin ilk beş ilçesinden birisidir. İlçenin bir özelliği de tarım arazisinin tamamen bu amaçla kullanılması, bir başka deyişle tarıma elverişli boş arazi bulunmamasıdır. İlçede 1.216 adet 0 – 9 dekarlık tarımsal işletme, 1.115 adet 10- 19 dekarlık, 2.505 adet 20 – 49 dekarlık ve 265 adet 49 dekar ve üstü büyüklüğünde olan tarımsal işletme mevcuttur.

 

Kınık ilçesinde, narenciye hariç her türlü sebze ve meyve yetişmekte ise de zeytin ağırlıklı olmak üzere meyvelerden antepfıstığı, nar, erik, iğde, dut, şeftali ve armut, tarla ürünlerinden domates, pamuk, tütün, hububat, karpuz, kavun ve şeker pancarı yetiştirilen diğer tarımsal ürünler olarak sıralanabilir. 2001 yılında 70.640 ton domates, 2.047 ton tütün, 11.060 ton pamuk üretilmiştir. İlçe İzmir'in tütün rekoltesi ile üçüncü büyük tütün üreticisi, pamuk rekoltesi ile altıncı büyük pamuk üreticisidir.

 

Kınık ilçesi, İzmir ilinin en uzak ve yeni gelişmekte olan ilçelerinden birisidir. İlçe ekonomisine büyük katkısı olacak yeni fabrikalarla organize sanayinin yaratacağı ekonomik gelişmenin sosyal ve kültürel açıdan da desteklenmesi için, ilçenin potansiyeline uygun yüksekokulların açılması yararlı olacaktır. Bunun için yeterli boş arazi bulunduğu gibi talep edildiği taktirde bina da sağlanacaktır. Kınık ovası, gerektiği gibi kullanılmamaktadır. Açılacak bir Ziraat Meslek Yüksekokulu ilçeye tarımsal akademik bilginin gelmesini sağlayacak hem de ilçedeki kültürel düzeyinin yükselmesini sağlayacaktır. Ayrıca her gelen öğrenci ilçe için bir gelir kaynağı olacaktır.

 

İlçenin ovalık köylerinde tarım ve tarıma dayalı faaliyetler ağırlıklı iken, dağlık kesimlerinde hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Genellikle 1 - 5 arası hayvan varlığına sahip aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır.

 

İlçe genelinde 20.100 koyun, 13.700 keçi, 6.101 sığır ve 78.000 adet tavuk bulunmaktadır. Ayrıca köylerin çoğunluğunda arıcılık yapılmaktadır ve 7.500 adet kovan olmak üzere 3.700 adet arı kovanı mevcuttur. 2001 Yılında 16.053 ton süt, 62.000 ton kırmızı et, 424 ton beyaz et, 3 Milyon Adet yumurta, 26 ton bal ve 960 ton peynir üretilmiştir. Ayrıca ilçede 1.977 adet büyükbaş, 377 adet küçükbaş hayvan işletme tesisi bulunmaktadır.

x.jpg