Make your own free website on Tripod.com

KINIK HAKKINDA

ILCE COGRAFYASI

KINIK HAKKINDA
ILCE COGRAFYASI
RAKAMLARLA KINIK
TARIM VE HAYVANCILIK
SANAYI VE TICARET
KINIK TARIHI
KINIK RESIMLERI
KINIK EVLERI
OKULLARIMIZ

COGRAFİ DURUM VE İKLİM

Kınık ilçesi Ege Bölgesinin kuzeybatısında, Madra Dagları ile Yunt Daglarının arasında, Yunt Dagları silsilesinden

Kara ve Sultan Daglarının kuzey eteklerinde, Bakırçay Ovasının güney kıyısında kurulmustur. Dogusu ve güneyi

Soma, batısı ile kuzeyi de Bergama ilçeleriyle çevrilmistir. 9lçenin belli baslı yeryüzü sekillerinde; güneyde Sultan

Dagları, doguda Nemrut Daglarının uzantıları, Kınık ve Sucahlı ovaları, Örtülü , Ulubey ve Leylek Yayları ve Bakırçay

Nehri bulunmaktadır.

Denizden yüksekligi ovada 40, yerlesim yerinde 90, en yüksek tepelerinde 1000 m civarındadır. Yüzölçümü 436

km2 olup, toprak büyüklügü açısından 9zmir İlinin 12. ilçesidir. İzmir iline uzaklıgı 120, Bergamaya uzaklıgı 19,

Somaya uzaklıgı 25 kmdir. En yakın demiryolu istasyonu Soma 25 km, en yakın iskelesi Ege Denizi kıyılarındaki Dikili

45 km dir.

İklim özellikleri bakımından Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi iklimlerinin özelliklerini yansıtmakta olup yazları

sıcak ve kurak, sonbahar ve kıs ayları ılık ve yagıslı geçmektedir.

POYRACIK KASABASI ve GAMBRION

Giris

HASARTEPE ve KOCAÖMER KÖYÜ

Giris

KINIK KÖYLERi ve iNSANLARIMIZ (foto)

Giris

Kayan Yazi KINIK SULAMA PROJESI

Giris